Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOL082, 3057 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-26 Stoppdatum 1998-08-26
Mängd (ton): 7,42 Kostnad totalt: 4891
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: