Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-08 Stoppdatum 2001-09-08
Mängd (ton): 17,93 Kostnad totalt: 14201
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: