Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-11-09 Stoppdatum 2003-11-09
Mängd (ton): 17,70 Kostnad totalt: 16656
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: