Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-29 Stoppdatum 2008-11-29
Mängd (ton): 4,78 Kostnad totalt: 5640
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: