Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-10-31 Stoppdatum 2009-10-31
Mängd (ton): 4,89 Kostnad totalt: 6296
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: