Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-11-29 Stoppdatum 1995-11-29
Mängd (ton): 17,46 Kostnad totalt: 10511
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: