Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-08-31 Stoppdatum 1997-08-31
Mängd (ton): 17,96 Kostnad totalt: 11423
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: