Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB003, 3069 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-31 Stoppdatum 1999-08-31
Mängd (ton): 6,43 Kostnad totalt: 4323
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: