Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB003, 3069 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-28 Stoppdatum 2002-10-01
Mängd (ton): 13,13 Kostnad totalt: 11948
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: