Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB003, 3069 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-16 Stoppdatum 2004-09-16
Mängd (ton): 7,98 Kostnad totalt: 6911
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: