Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB003, 3069 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-11-28 Stoppdatum 2008-11-28
Mängd (ton): 13,31 Kostnad totalt: 15695
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: