Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB003, 3069 Budgetår: 1996
Startdatum: 1996-09-20 Stoppdatum 1996-09-20
Mängd (ton): 12,87 Kostnad totalt: 7967
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: