Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB003, 3069 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-22 Stoppdatum 1998-08-22
Mängd (ton): 16,77 Kostnad totalt: 11051
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: