Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB005, 3071 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-28 Stoppdatum 2002-09-28
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 9100
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: