Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB005, 3071 Budgetår: 1994
Startdatum: 1994-09-25 Stoppdatum 1994-09-25
Mängd (ton): 10,15 Kostnad totalt: 5846
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: