Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB005, 3071 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-08-22 Stoppdatum 1998-08-22
Mängd (ton): 10,06 Kostnad totalt: 6630
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: