Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Snäckesjön, 3091 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-07 Stoppdatum 2003-09-07
Mängd (ton): 6,18 Kostnad totalt: 6186
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: