Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Snäckesjön, 3091 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-14 Stoppdatum 2007-12-14
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 4999
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: