Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Snäckesjön, 3091 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-02 Stoppdatum 2008-10-02
Mängd (ton): 3,89 Kostnad totalt: 5490
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: