Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Snäckesjön, 3091 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-30 Stoppdatum 2009-09-30
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 6077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: