Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Snäckesjön, 3091 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-09-28 Stoppdatum 2010-09-28
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 6546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: