Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF042, 3097 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-30 Stoppdatum 2008-09-30
Mängd (ton): 5,93 Kostnad totalt: 7801
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: