Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF042, 3097 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-10-01 Stoppdatum 2010-10-01
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 7246
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: