Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF043, 3098 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-13 Stoppdatum 2006-09-13
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 3437
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: