Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLINGERETJÄRNEN, 3112 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-09-13 Stoppdatum 2008-09-13
Mängd (ton): 3,64 Kostnad totalt: 4434
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: