Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK004, 3123 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-17 Stoppdatum 2008-08-17
Mängd (ton): 11,78 Kostnad totalt: 14486
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: