Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK004, 3123 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-15 Stoppdatum 2009-08-15
Mängd (ton): 9,92 Kostnad totalt: 12202
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: