Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK011, 3130 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-31 Stoppdatum 2004-08-31
Mängd (ton): 21,84 Kostnad totalt: 20573
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: