Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK012, 3131 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-07-31 Stoppdatum 2010-07-31
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2512
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: