Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK018, 3135 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-18 Stoppdatum 2009-08-18
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1220
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: