Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK034, 3150 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-31 Stoppdatum 2004-08-31
Mängd (ton): 8,10 Kostnad totalt: 7630
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: