Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK035, 3151 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-30 Stoppdatum 2006-07-30
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2148
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: