Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY004, 3162 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-08-23 Stoppdatum 2008-08-23
Mängd (ton): 14,33 Kostnad totalt: 17549
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: