Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY004, 3162 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-20 Stoppdatum 2010-08-20
Mängd (ton): 13,80 Kostnad totalt: 18442
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: