Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY004, 3162 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-22 Stoppdatum 2002-09-22
Mängd (ton): 23,99 Kostnad totalt: 18688
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: