Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY004, 3162 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-14 Stoppdatum 2004-08-14
Mängd (ton): 24,10 Kostnad totalt: 23907
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: