Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY004, 3162 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-09-02 Stoppdatum 1998-09-02
Mängd (ton): 24,10 Kostnad totalt: 17550
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: