Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY016, 3174 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-09-12 Stoppdatum 1999-09-12
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 3414
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: