Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY016, 3174 Budgetår: 1991
Startdatum: 1991-10-15 Stoppdatum 1991-10-15
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: