Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY016, 3174 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-19 Stoppdatum 2001-09-19
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 3891
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: