Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY016, 3174 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-08-18 Stoppdatum 2003-08-18
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 2899
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: