Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY016, 3174 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-10-08 Stoppdatum 2007-10-08
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 3308
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: