Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY016, 3174 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-22 Stoppdatum 2009-08-22
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 3976
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: