Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY018, 3176 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-09-15 Stoppdatum 1995-09-15
Mängd (ton): 2,64 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: