Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY018, 3176 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-08-22 Stoppdatum 2009-08-22
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2651
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: