Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY018, 3176 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-20 Stoppdatum 2010-08-20
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2635
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: