Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY018, 3176 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-19 Stoppdatum 2001-09-19
Mängd (ton): 3,20 Kostnad totalt: 2394
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: