Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRY018, 3176 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-13 Stoppdatum 2005-08-13
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 4262
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt:
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: