Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK073, 3211 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-10-21 Stoppdatum 2005-10-21
Mängd (ton): 7,97 Kostnad totalt: 7914
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,3
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: