Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK073, 3211 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-09-01 Stoppdatum 2004-09-01
Mängd (ton): 35,90 Kostnad totalt: 33818
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: